ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

 

Για να μελετήσει κανείς τα Θεωρητικά δρώμενα 19ου αιώνα γύρω από τη Βυζαντινή Μουσική πρέπει απαραιτήτως ο μελετητής και ερευνητής να έχει διαβάσει τα βιβλία της Θεωρίας του Χρυσάνθου αλλά και της Μουσικής Επιτροπής του 1883.

 

1.    ΤΟ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟΝ ΜΕΓΑ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ, ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ, (https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/e/c/4/metadata-01-0000443.tkl)

2.    Εισαγωγή εις το θεωρητικόν και πρακτικόν της Εκκλησιαστικής Μουσικής, Χρύσανθος o Προύσσης (ή ο Μαδύτιος), (https://anemi.lib.uoc.gr/metadata/e/0/6/metadata-145-0000122.tkl)

3.    Στοιχειώδης Διδασκαλία της Εκκλησιαστικής Μουσικής - Κωνσταντινούπολις 1888, (https://analogion.com/forum/showthread.php?t=2588) της Μουσικής Επιτροπής του Οικουμενικού Πατριαρχείου εν ετει 1883