ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗ ΒΥΣΑΝΤΙΝΗ ΜΟΥΣΙΚΗ

 

Η Αποστολική Εκκλησία μέχρι το 3ο αιώνα χρησιμοποιεί την αρχαία ελληνική μουσική και τη γραφή της για την καταγραφή των εκκλησιαστικών ύμνων.

 

 

Με την πάροδο του χρόνου ένας είδος νέας παρασημαντικής (τα νεύματα) εμφανίζεται, το εκφωνητικό είδος της πρώιμης βυζαντινής μουσικής στα Ευαγγελιστάρια, Αποστόλους, Προφητολόγια κυρίως μετά το 7ο αιώνα μέχρι το 12ο αιώνα.

 

Η γραφή του Ιωάννου του Κουκουζέλη, του Παπαδοπούλου, του φημισμένου Βυζαντινού Μαΐστορα των αρχών του 14ου αιώνα (ίσως και 13ου).

 

 
 
 

Η χρυσανθινή μουσική γραφή της Νέας Μεθόδου των τριών Διδασκάλων, Χρυσάνθου Αρχιμανδρίτου, Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα, στις αρχές του 19ου αιώνα.