Όσιος Στέφανος ο Ομολογητής, ο Νέος

28 Νοεμβρίου

 

Όσιος Στέφανος<br />ο Ομολογητής, ο Νέος

 

Πληγεὶς νέε Στέφανε τὴν κάραν ξύλῳ,
Εὗρες πρεπόντως οὐχὶ γηράσκον στέφος.
Εἰκάδι ὀγδοάτῃ Στεφάνου Νέου κράτα θραῦσαν.