ΚΑΛΩΣΩΡΙΣΑΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΜΝΩΔΙΑΣ

ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ

 

Τὸ Φροντιστήριο Ἐκκλησιαστικῆς Ὑμνῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ῥόδου γιὰ πρακτικοὺς ψάλτες/τριες ἰδρύθηκε τὸ 2007 σεπτῇ ἐντολῇ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ

 

τῇ προτάσει τοῦ καθηγητοῦ Βυζαντινῆς Μουσικῆς, Πανοσιολογιωτάτου Ἀρχιμανδρίτου Ἀμφιλοχίου ΠΙΚΙΑ

 

με σκοπὸ τὴ μουσικὴ καὶ πρακτικὴ ἐκπαίδευση καὶ εἰδικὴ κατάρτιση τῶν ἐνδιαφερομένων νὰ διακονήσουν στὰ Ἱερὰ Ἀναλόγια τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ἀλλὰ καὶ τὴν καλλιέργεια τῆς Λειτουργικῆς μας Μουσικῆς, ποὺ εἶναι Παράδοση αἰώνων καὶ πολύτιμο ὲθνικὸ κληρονόμημα, ἄξιο σεβασμοῦ, συνέχειας καὶ συνέπειας.

Τὸ Φροντιστήριο ἀπευθύνεται σὲ ὅλους τοὺς πιστούς ὅλου τοῦ Νησιοῦ, ἀνεξαρτήτως φύλου καὶ ἠλικίας, καὶ ὅλα τὰ μαθήματα του προσφέρονται δωρεάν!

Συνεργάζεται μὲ τὴ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Ὠιδείου CORELLI, ἀναγνωρισμένη ἀπὸ τὴν Ἐλληνικὴ Πολιτεία, εἶναι πενταετοὺς φοιτήσεως καὶ παρέχει τίτλους σπουδῶν, Πτυχίο Ἱεροψάλτου καὶ Δίπλωμα Βυζαντινῆς Ἐκκλησιαστικῆς Μουσικῆς. Ὅλα τὰ μαθήματα προσφέρονται δωρεάν!

Φοίτηση

Ἡ φοίτηση εἶναι ὑποχρεωτικὴ 5ετὴς καὶ σύμφωνη μὲ τὰ αναλυτικὰ προγράμματα τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, τὸ ὁποίο ἔχει τὴν ἐποπτεία καὶ συμμετέχει μὲ ἐκπρόσωπό του στὶς πτυχιακὲς καὶ διπλωματικές ἐξετάσεις. Τὰ μαθήματα καὶ ἡ ἐκπαιδευτικὴ ὕλη κατὰ τάξη εἶναι καθορισμένα καὶ προβλέπονται ἀπὸ τὸν εἰδικὸ Νόμο περὶ ᾨδείων καὶ Σχολῶν.

Πτυχίο

Τὰ πτυχία τὰ ὁποία δίνει ἡ Σχολὴ Βυζαντινῆς Μουσικῆς τοῦ Φροντιστηρίου Ἐκκλησιαστικῆς τῆς Ὑμῳδίας τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως Ῥόδου εἶναι ἀναγνωρισμένα ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ.

Bυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Xορωδία

Στὸ πλαίσιο τῶν μαθημάτων ἀλλὰ καὶ τῶν δραστηριοτήτων τῆς Σχολῆς λειτουργεῖ ἡ Bυζαντινὴ Ἐκκλησιαστικὴ Xορῳδία, ἡ ὁποία ἔχει πολύχρονη ἐπιτυχὴ παρουσία σὲ συναυλίες σ’ὁλόκληρο τὸ νησί.

 

Εγγραφές

Οἱ ἐνδιαφερόμενοι μποροῦν νὰ ἐπικοινωνοῦν με τὸν π. Ἀμφιλόχιο Πίκια καὶ ὑπεύθυνο τοῦ Φροντιστήριου Ἐκκλησιαστικῆς τῆς Ὑμῳδίας τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ῥόδου

Οἱ ἐγγραφὲς γίνονται κάθε Τετάρτη καὶ  Πέμπτη 7.00 - 9.00 μ.μ. στὸν Κεντρικὸ Φροντιστήριο στὸν Ἅγιο Νεκτάριο Παλαιοῦ Ὀρφανοτροφείου Πόλεως Ῥόδου.

 

Καλοῦμε ὅλους, ἀλλὰ κυρίως ἐσᾶς τοὺς νέους καὶ τὶς νέες, ποὺ ἀγαπᾶτε τὴν ἐθνικὴ μουσική μας Παράδοση, νὰ πυκνώσετε τὸ μαθητικὸ δυναμικὸ τοῦ Φροντιστήριου μας, συμβάλλοντας στὴν ἀνανέωση τῶν στελεχῶν Ἀναλογίων τῶν Ἐνοριῶν μας καὶ στὴν ἀνάπτυξη τῆς τέχνης τοῦ Ιεροῦ Δαμασκηνοῦ.

Πληροφορίες – Ἐγγραφές

Τηλέφωνο:  6972464693