ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΜΝΩΔΙΑΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

Σχετική εικόνα

Αποτέλεσμα εικόνας για βυζαντινή μουσική

Αποτέλεσμα εικόνας για Μπαλασίου ιερέως

Αποτέλεσμα εικόνας για Νέών πατρών γερμανός

Σχετική εικόνα

Σχετική εικόνα

 

«Ὁ θέλων μουσικὴν μαθεῖν

καὶ θέλων ἐπαινεῖσθαι,

θέλει πολλὰς ὑπομονὰς

θέλει πολλὰς ἡμέρας,

τιμὴν πρὸς τὸν Διδάσκαλον,

δουκάτα εἰς τὰς χεῖρας.

Τότε νὰ μάθῃ ὁ μαθητὴς

καὶ τέλειος νὰ γένῃ.»

 

 

 

«Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε…»