ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΜΝΩΔΙΑΣ 

ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΡΟΔΟΥ 

 

Αποτέλεσμα εικόνας για byzantine music

ΤΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΝ ΣΑΣ ΕΥΧΕΤΑΙ 

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2017 

ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΝ ΤΟ ΝΕΟΝ ΕΤΟΣ 2018

 

 

 

«Ὁ θέλων μουσικὴν μαθεῖν

καὶ θέλων ἐπαινεῖσθαι,

θέλει πολλὰς ὑπομονὰς

θέλει πολλὰς ἡμέρας,

τιμὴν πρὸς τὸν Διδάσκαλον,

δουκάτα εἰς τὰς χεῖρας.

Τότε νὰ μάθῃ ὁ μαθητὴς

καὶ τέλειος νὰ γένῃ.»

 

 

 

«Ψάλατε τῷ Θεῷ ἡμῶν, ψάλατε…»

 
 

Αποτέλεσμα εικόνας για byzantine music